פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
20160506419/09/2017פרסום הקלה
20170203617/09/2017פרסום
20170302914/09/2017פרסום הקלה
20170408011/09/2017פרסום הקלה
20170409111/09/2017פרסום הקלה
20170409111/09/2017פרסום הקלה
20170611010/09/2017פרסום
20170305210/09/2017פרסום הקלה
20170407007/09/2017פרסום הקלה
20170405906/09/2017פרסום הקלה
20170611106/09/2017פרסום
20170305905/09/2017פרסום הקלה
20170303003/09/2017פרסום הקלה
20171004330/08/2017פרסום
20170501628/08/2017פרסום הקלה
20170704727/08/2017פרסום הקלה
20160506424/08/2017פרסום הקלה
20160205424/08/2017פרסום
20160304723/08/2017פרסום הקלה
20170404623/08/2017פרסום הקלה
20170404623/08/2017פרסום הקלה
20170703920/08/2017פרסום הקלה
20170608320/08/2017פרסום
20170207617/08/2017פרסום
20160411516/08/2017פרסום הקלה
20170704015/08/2017פרסום הקלה
20160505814/08/2017פרסום הקלה
20171003013/08/2017פרסום
20170402810/08/2017פרסום הקלה
20170702309/08/2017פרסום הקלה
20160605107/08/2017פרסום
20170204731/07/2017פרסום
20170504330/07/2017פרסום הקלה
20170807219/07/2017פרסום
20170807117/07/2017פרסום
20170804717/07/2017פרסום
20170608012/07/2017פרסום
20170808211/07/2017פרסום
20170506109/07/2017פרסום הקלה
20160304606/07/2017פרסום הקלה
20170805004/07/2017פרסום
20170602304/07/2017פרסום
20170606603/07/2017פרסום
20160301803/07/2017פרסום הקלה
20170804303/07/2017פרסום
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
257-050966118/09/2017הודעה - הפקדה
257-035263314/09/2017הודעה - אישור
257-053576510/09/2017הודעה - הפקדה
257-040753610/09/2017הודעה -אישור
257-034906807/09/2017הודעה בדבר אישור
257-033515807/09/2017הודעה - אישור
257-034698106/09/2017הודעה - הפקדה
257-041889706/09/2017הודעה - הפקדה
257-047290206/09/2017הודעה - הפקדה
257-039921231/08/2017הודעה - אישור
מח/257-024288329/08/2017הודעה בדבר הפקדה
257-043837429/08/2017הודעה בדבר אישור
257-042357427/08/2017הודעה - אישור
6/הפ/2/201722/08/2017הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
257-038357020/08/2017הודעה - הפקדה
6/הפ/1/201713/08/2017הודעה לפי סעיפים 5 ו-7
6/ג/2179509/08/2017הודעה לפי סעיף 106ב
8ח/257-025149609/08/2017הודעה לפי 106ב
מק/257-026934008/08/2017הודעה - אישור
257-035967908/08/2017הודעה - אישור
257-041544808/08/2017הודעה - הפקדה
257-041786531/07/2017הודעה - הפקדה
257-043738431/07/2017הודעה - אישור
257-046765431/07/2017הודעה הפקדה
257-047814923/07/2017הודעה - הפקדה
257-048232320/07/2017הודעה - הפקדה
6/ג/808020/07/2017לפי סעיף 5,7
6/גנ/1526320/07/2017הודעה לפי סעיף 5,7
257-022914629/06/2017הודעה - הפקדה
257-032178629/06/2017הודעה - הפקדה
257-034498629/06/2017הודעה - הפקדה
257-034498629/06/2017הודעה - אישור
6/הפ/1/201427/06/2017הודעה לפי סעיפים 5 ו-7