פרסומי תכנון ובניה
 
סוגי פרסומים:
חיפוש לפי:
מאפייני חיפוש:
מתאריך עד תאריך
 
 
פרסומי הקלה ושימוש חורג
מספר בקשה תאריך שם המסמך
20180203026/04/2018פרסום הקלה
20180800426/04/2018פרסום
20170409218/04/2018פרסום הקלה
20170614029/03/2018פרסום
20180403929/03/2018פרסום הקלה
20180205028/03/2018פרסום הקלה
20180702428/03/2018פרסום הקלה
20180203528/03/2018פרסום הקלה
20170709528/03/2018פרסום הקלה
20170821328/03/2018פרסום
20170304527/03/2018פרסום הקלה
20170707627/03/2018פרסום הקלה
20180805527/03/2018פרסום
20170707426/03/2018פרסום הקלה
20180201925/03/2018פרסום הקלה
20170214025/03/2018פרסום הקלה
20180702521/03/2018פרסום הקלה
20180204520/03/2018פרסום הקלה
20170306419/03/2018פרסום הקלה
20170214518/03/2018פרסום הקלה
20160814018/03/2018פרסום
20180203218/03/2018פרסום הקלה
20180203318/03/2018פרסום הקלה
20181000815/03/2018פרסום
20170407715/03/2018פרסום הקלה
20180205313/03/2018פרסום הקלה
20180701906/03/2018פרסום הקלה
20180203706/03/2018פרסום הקלה
20170815404/03/2018פרסום
20170514001/03/2018פרסום הקלה
20170509628/02/2018פרסום הקלה
20180602227/02/2018פרסום
20180602227/02/2018פרסום
20180900626/02/2018פרסום הקלה
 
פרסומי תב"ע
מספר תוכנית תאריך שם המסמך
257-034326917/04/2018הודעה חוזרת על הפקדה
257-053433917/04/2018הודעה - הפקדה
257-037913112/04/2018הודעה בדבר הפקדה
257-037913112/04/2018הודעה - אישור
257-044667412/04/2018הודעה - אישור
257-049344512/04/2018הודעה - הפקדה
257-041889728/03/2018הודעה - אישור
257-060588128/03/2018הודעה - הפקדה
257-050170026/03/2018הודעה - הפקדה
257-049344525/03/2018הודעה - הפקדה
257-050966118/03/2018הודעה - אישור
257-034698118/03/2018הודעה - אישור
8/הפ/1/201415/03/2018הודעה לפי סעיף 5 ו 7
8/הפ/1/201415/03/2018הודעה לפי סעיף 19
257-060078315/03/2018הודעה - הפקדה
4/הפ/1/201713/03/2018הודעה לפי סעיף 19
257-049397313/03/2018הודעה - אישור
257-046723313/03/2018הודעה - הפקדה
257-048471713/03/2018הודעה - הפקדה
257-060153404/03/2018הודעה על הפקדת תכנית
6/מע/מק/86/524927/02/2018הודעה-אישור